Project Description

کابل هوایی

کابل هوایی به کابل‌هایی گفته می‌شود که در دکل‌ها و تیرهای خطوط انتقال و در بالای سطح زمین استفاده می‌گردند و از آنجایی که در این کابل‌ها بیشتر از هوا به عنوان عایق استفاده می‌شود از دیگر کابل‌ها کم هزینه تر و رایج تر می‌باشند.
عمدتا آلیاژ مورد استفاده در کابل هوایی از جنس آلومینیوم بوده البته از کابل‌های مسی نیز در برخی خطوط انتقال ولتاژ متوسط و ولتاژ پایین و همینطور محل اتصال به مصرف‌کننده استفاده می‌شود.

کابل خودنگهدار

کابل خودنگهدار (Service Drop Cables) دارای مزایای خوبی است و در چند سال گذشته به شدت مورد استقبال قرار گرفته است. کابل خودنگهدار برای اولین بار در سال ۱۹۵۵ در کشور فرانسه برای جایگزینی در شبکه‌های فشار ضعیف با هادی سیمی مورد استفاده قرار گرفتند و به دلیل مزایای متعدد جایگاه کاربری مناسبی یافتند.

کابل هوایی
کابل خود نگهدار

کابل هوایی

کد کالاروکشهادیاستعلام قیمت
80001هادی لختمسی
استعلام
80002هادی لختآلومینیوم AAC
استعلام
80003هادی لختACSR
استعلام
80004هادی روکش دارACSR روکش دار
استعلام
بالا

کابل خودنگهدار

کد کالانوعولتاژاستعلام قیمت
80101فشار ضعیف۳ و ۴ سیمه تک فاز
استعلام
80102فشار ضعیف۵ سیمه تک فاز
استعلام
80103فشار ضعیف۶ سیمه تک فاز
استعلام
80104فشار متوسط۲۰ کیلوولت
استعلام
80105فشار متوسط۳۳ کیلوولت
استعلام
بالا