Project Description

کابل فشار ضعیف

کابل فشار ضعیف قدرت (LV) به انواع کابل‌های مسی و آلومینیومی عایق‌شده با پلیمرهای مختلف در سطوح ولتاژی ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ ولت گفته می‌شود.
از این کابل‌ها برای انتقال الکتریسیته در کاربردهای مختلف از روشنایی تا انتقال نیروی محرکه به الکتروموتورها و… استفاده می‌شوند.
این نوع کابل‌ها از نظر نوع هادی شامل کابل‌های نصب ثابت، تک‌لا، افشان، نیمه‌افشان گرد، نیمه‌افشان سکتور و نیمه‌افشان کامپکت می‌باشند.

همچنین دامنه گسترده‌ای از این کابل فشار ضعیف به صورت کابل‌های ضد آتش، مقاوم در برابر شعله، کابل‌های مسلح، کم دود، بدون هالوژن، مقاوم در برابر هیدروکربن‌ها و مواد نفتی فراهم شده است.
این کابل‌ها به صورت اختصاصی برای محیط‌های عملیاتی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرند طراحی شده‌اند.
همچنین جهت حذف اتصالات غیر ضروری و صرفه اقتصادی امکان تولید و ارایه کابل‌های بزرگ با متراژ بالا نیز وجود دارد.

۰.۶ کیلوولت
۱ کیلوولت
لیست قیمت

کابل فشار ضعیف قدرت (LV) با ظرفیت ۰.۶ کیلوولت

کد کالانوع عایقهادی هم‌مرکززرهشناسهاستعلام قیمت
10001عایق PVCبدون هادی هم‌مرکزبدون زرهNYY
استعلام
10002عایق PVCبدون هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیNYRY
استعلام
10003عایق PVCبدون هادی هم‌مرکزبا زره نواریNYBY
استعلام
10004عایق PVCبا هادی هم‌مرکزبدون زرهNYCY
استعلام
10005عایق PVCبا هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیNYCYRY
استعلام
10006عایق PVCبا هادی هم‌مرکزبا زره نواریNYCYBY
استعلام
10007عایق XLPEبدون هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XY
استعلام
10008عایق XLPEبدون هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XYRY
استعلام
10009عایق XLPEبدون هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XYBY
استعلام
10010عایق XLPEبا هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XCY
استعلام
10011عایق XLPEبا هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XCYRY
استعلام
10012عایق XLPEبا هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XCYBY
استعلام
10013ضد آتشبدون هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XH
استعلام
10014ضد آتشبدون هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XHRH
استعلام
10015ضد آتشبدون هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XHBH
استعلام
10016ضد آتشبا هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XCH
استعلام
10017ضد آتشبا هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XCHRH
استعلام
10018ضد آتشبا هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XCHBH
استعلام
بالا

کابل فشار ضعیف قدرت (LV) با ظرفیت ۱ کیلوولت

کد کالانوع عایقهادی هم‌مرکززرهشناسهاستعلام قیمت
10101عایق PVCبدون هادی هم‌مرکزبدون زرهNYY
استعلام
10102عایق PVCبدون هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیNYRY
استعلام
10103عایق PVCبدون هادی هم‌مرکزبا زره نواریNYBY
استعلام
10104عایق PVCبا هادی هم‌مرکزبدون زرهNYCY
استعلام
10105عایق PVCبا هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیNYCYRY
استعلام
10106عایق PVCبا هادی هم‌مرکزبا زره نواریNYCYBY
استعلام
10107عایق XLPEبدون هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XY
استعلام
10108عایق XLPEبدون هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XYRY
استعلام
10109عایق XLPEبدون هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XYBY
استعلام
10110عایق XLPEبا هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XCY
استعلام
10111عایق XLPEبا هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XCYRY
استعلام
10112عایق XLPEبا هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XCYBY
استعلام
10113ضد آتشبدون هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XH
استعلام
10114ضد آتشبدون هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XHRH
استعلام
10115ضد آتشبدون هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XHBH
استعلام
10116ضد آتشبا هادی هم‌مرکزبدون زرهN2XCH
استعلام
10117ضد آتشبا هادی هم‌مرکزبا زره مفتولیN2XCHRH
استعلام
10118ضد آتشبا هادی هم‌مرکزبا زره نواریN2XCHBH
استعلام
بالا

قیمت کابل فشار ضعیف

4.7/5 - (122 امتیاز)