سنسور القایی

سنسور القایی

سنسور القایی یا الکترومغناطیس به سنسورهایی گفته می‌شود که در مقابل فلزات از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد و می‌تواند فرمان مستقیم به مدارات کنترل الکتریکی ارسال نماید.

ساختار

این سنسور از اسیلاتور، اشمیت تریگر و تقویت خروجی تشکیل می‌شود.
قسمت اساسی سنسورهای القایی از اسیلاتور با فرکانس بالا تشکیل یافته که می‌تواند توسط قطعات فلزی تحت تاثیر قرار گیرد.
این سنسورها در دو نوع AC و DC ساخته می‌شوند که در نوع AC می‌توانند به صورت سری قرار گیرند.
این سنسورها در دو نوع نرمال باز NO و نرمال بسته NC ساخته می‌شوند
بستن بیش از دو عدد از سنسور نوع AC به صورت سری مجاز نبوده و به دلیل عملکرد نادرست نیز بستن موازی توصیه نمی‌شود.

کاربرد

این سنسورها می‌تواند به رله‌ها، شیرهای برقی، سیستم‌های اندازه‌گیری و مدارات کنترل الکتریکی فرمان مستقیم ارسال نماید.
اندازه‌گیری فاصله و ضخامت، جداسازی و تشخیص قطعات از کاربردهای این سنسور می‌باشد.

لیست سنسورهای القایی: