سنسورهای صنعتی Industrial Sensors سنسورهای صنعتی Industrial Sensors

سنسورهای صنعتی چیست؟

سنسور یا حس‌کننده به قطعاتی گفته می‌شود که می‌توانند کمیت‌هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، رنگ، جنس، صدا، دود، گاز و … را به کمیت‌های آنالوگ یا دیجیتال تبدیل کنند.

کاربرد

سنسورهای صنعتی بخش جداناشدنی صنعت بوده که در دستگاه‌های مختلف با کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای مثال میتوان از شمارش، کنترل حرکت، اندازه‌گیری سرعت، تشخیص فشار، تشخیص تماس، تشخیص دما، تشخیص بو، تشخیص رنگ، تشخیص دود یا گاز، تشخیص صدا و یا تعیین موقعیت به عنوان نمونه‌ای از کاربرد سنسور در صنعت نام برد.

طرز کار

در این نوع سنسورها فاصله زمانی بین ارسال امواج تا دریافت سیگنال اکو را اندازه می‌گیرند و با توجه به سرعت صوت در آن محیط، فاصله تا مانع را برآورد می‌کنند.

انواع سنسور صنعتی

لیست انواع سنسورهای مورد استفاده در صنعت: