سنسور القایی Pepperl+Fuchs NBB4-12GM50-E0

2018-01-06T23:55:18+03:30

سنسور القایی (Inductive Sensor) شرکت پپرل اند فوکس آلمان جهت تشخیص فلزات در فاصله ۴ میلیمتری ساخت Pepperl+Fuchs مدل NBB4-12GM50-E0 مدل سنسور NBB4-12GM50-E0 شرکت سازنده Pepperl+Fuchs [...]

سنسور القایی Pepperl+Fuchs NBN15-30GM50-E2-V1

2018-01-07T00:00:25+03:30

سنسور القایی (Inductive Sensor) شرکت پپرل اند فوکس آلمان جهت تشخیص فلزات در فاصله ۱۵ میلیمتری ساخت Pepperl+Fuchs مدل NBN15-30GM50-E2-V1 مدل سنسور NBN15-30GM50-E2-V1 شرکت سازنده Pepperl+Fuchs [...]