کابل فشار متوسط (MV)

Medium Voltage Power Cables

خانه » محصولات » کابل‌ها » کابل فشار متوسط (MV)
کابل فشار متوسط (MV) 2018-11-04T23:32:19+03:30

Project Description

کابل فشار متوسط

کابل فشار متوسط یا کابل قدرت (MV) برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه‌فاز در سیستم‌هایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت و در پست‌های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. از کابل فشار متوسط همچنین در شبکه‌های عمومی و صنعتی، تاسیسات داخلی و خارجی، به صورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می‌شود.

امکان ارایه كابل فشار متوسط با آرمور سیمی – نواری، کابل‌های کم‌دود، بدون هالوژن، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در مقابل هیدروکربن‌های نفتی و نیز پلیمر لمینیت شده نیز وجود دارد.

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۶ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20001۶ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
20002۶ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
20003۶ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
20004۶ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
20005۶ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
20006۶ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
20007۶ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
20008۶ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
20009۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
20010۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
20011۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
20012۶ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
20013۶ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
20014۶ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
20015۶ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
20016۶ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
20017۶ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
20018۶ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۱۱ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20101۱۱ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
20102۱۱ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
20103۱۱ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
20104۱۱ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
20105۱۱ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
20106۱۱ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
20107۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
20108۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
20109۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
20110۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
20111۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
20112۱۱ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
20113۱۱ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
20114۱۱ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
20115۱۱ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
20116۱۱ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
20117۱۱ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
20118۱۱ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۲۰ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20201۲۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
20202۲۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
20203۲۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
20204۲۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
20205۲۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
20206۲۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
20207۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
20208۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
20209۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
20210۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
20211۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
20212۲۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
20213۲۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
20214۲۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
20215۲۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
20216۲۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
20217۲۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
20218۲۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY

کابل قدرت فشار متوسط (MV) با ظرفیت ۳۰ کیلوولت

کد کالاولتاژتعداد رشتهزرههادیشناسهاستعلام قیمت
20301۳۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهمسیN2XSY
20302۳۰ کیلوولتتک رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSY
20303۳۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیمسیN2XSYRY
20304۳۰ کیلوولتتک رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYRY
20305۳۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریمسیN2XSYBY
20306۳۰ کیلوولتتک رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSYBY
20307۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهمسیN2XS(FL)2Y
20308۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آببدون زرهآلومینیومیNA2XS(FL)2Y
20309۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیمسیN2XSYR(FL)2Y
20310۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره مفتولیآلومینیومیNA2XSYR(FL)2Y
20311۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریمسیN2XSYB(FL)2Y
20312۳۰ کیلوولتتک رشته ضد آبزره نواریآلومینیومیNA2XSYB(FL)2Y
20313۳۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهمسیN2XSEY
20314۳۰ کیلوولتسه رشتهبدون زرهآلومینیومیNA2XSEY
20315۳۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیمسیN2XSEYRY
20316۳۰ کیلوولتسه رشتهزره مفتولیآلومینیومیNA2XSEYRY
20317۳۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریمسیN2XSEYBY
20318۳۰ کیلوولتسه رشتهزره نواریآلومینیومیNA2XSEYBY

۲ Comments

  1. کیوانلو 16 آگوست 2018 در 11:51 ق.ظ - پاسخ دادن

    باسلام درخواست اعلام قیمت انواع کابل الومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط زمینی و کابل خودنگهدار هوایی شبکه توزیع برق دارم.

  2. سیم و کابل لاله زار 31 جولای 2019 در 11:03 ق.ظ - پاسخ دادن

    لیست قیمت انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی رو اعلام بفرمایید

ثبت ديدگاه