کابل شبکه

۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۲۳:۲۵:۵۳ +۰۰:۰۰

کابل شبکه بستر ارتباطی کابلی است که برای تبادل داده، اشتراک گذاری و متصل ساختن دستگاه‌های یک شبکه به یکدیگر یا به سایر شبکه‌ها استفاده می‌شود. کابل‌های شبکه [...]